کشته شدن ۱۸ طالب در غور

8 Apr 2020

۲۰ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های در فرماندهی قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور از وارد شدن تلفان به گروه طالبان خبرمیدهند.

در خبرنامه قول اردوی 207 ظفر آمده است که طالبان روز گذشته بالای قطاراکمالاتی اردوی ملی درساحات دهنه مرغه و حصارک ولسوالی شهرک ولایت غور حمله کردند.

خبرنامه می افزاید: نیروهای دفاعی و امنیتی در چارچوب حالت دفاع فعال با حمایه ضربات هوایی را اجرا کردند که در نتیجه ۱۸ عضو گروه طالبان کشته، و ۴حلقه ماین کشف وخنثی و چندین وپایگاه این گروه تخریب گردیده است.

طالبان در رابطه به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولایت غور با رسانه ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar