شمار مبتلایات ویروس کرونا درافغانستان به 423 نفر رسید

7 Apr 2020

19 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در وزارت صحت عامه کشور از افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا خبرمیدهند.

وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه کشور می گوید:طی 24 ساعت گذشته 56 رویداد تازه مبتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده است.

به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه ازمیان 56 مورد مثبت ویروس کرونا 27 مورد در هرات ،12 مورد در کابل ، 10 مورد درکندهار ، 5 مورد در بلخ و 2 مورد در ننگرهار ثبت شده است.

به گفته مقام در وزارت صحت افغانستان تعداد مجموعی واقعات مثبت در کشور به 423 رویداد میرسد.Skip to toolbar