قرنطین درشهرمیمنه عملی گردید

6 Apr 2020

18 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، با ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در فاریاب کمیته مبارزه علیه با کووید 19 فیصله نمود که شهر میمنه قرنطین شود وهمچنان جاده های این شهر نیز ضد عفونی گردد.

با آنکه امروز رقم مبتلایان ویروس کرونا درفاریاب به سومین مورد رسید اما مقام های محلی می گویند به احتمال زیاد شمار مبتلایان در روز های آینده افزایش یابد.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب که برای نظارت از قرنطین میمنه به شهر حضور یافته بود گفت:شهروندان این ولایت باید به تمام فیصله های کمیته مبارزه با کووید 19 احترام بگذارند واز رفتن به تفریحگاه ها ،ختم های عمومی ، عروسی وسایرتجمعات دست بکشند.

از سوی هم والی فاریاب از مردم این ولایت بخاطر احترام به فیصله های کمیته مبارزه با ویروس کرونا تشکری نموده از آنان خواست همه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توجه جدی نمایند.

همچنان امروز تمام جاده های شهرمیمنه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توسط تیم های تخنیکی شاروالی ، صحت عامه و اطفاییه پولیس فاریاب ضدعفونی گردید.Skip to toolbar