فرمانده امنیه نام نهاد طالبان برای ولسوالی سید آباد میدان وردک کشته شد

5 Apr 2020

17 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، وزارت دفاع ملی کشور از کشته وزخمی شدن 14 طالب بشمول یک فرمانده کلیدی این گروه در ولایت میدان وردک خبر میدهد.

فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور میگوید: شب گذشته طالبان بالای نیروهای ملی امنیتی ،لوای چهارم قول اردوی 203 تندر در قریه وتلی ولسوالی سیدآباد حمله کردند.

به گفته آقای امان در نتیجه نبرد ها بشمول قاری جاوید مشهور به مسرور فرمانده امنیه نام نهاد طالبان برای ولسوالی سید آباد این ولایت با 6 عضو این گروه کشته و 7 تن دیگرنیز زخم برداشته اند.

طالبان درپیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان درولایت میدان وردک با رسانه ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar