پایان سکوت رییس جمهور ترکمنستان درمورد ویروس کرونا

4 Apr 2020

16 حمل 1399
قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان سکوتش در مورد ویروس کرونا را شکست و برای نخستین بار آن را به زبان آورد.

به نقل ازرادیو آزادی ،او دیروز جمعه (3 اپریل) در نشست کابینه گفت: “ویروس کرونا در حال ویران‌ گری در جهان است و روی اقتصاد ترکمنستان تأثیر منفی به‌ جا می ‌گذارد.”

رئیس جمهور کشور سرشار از گاز در آسیای مرکزی دستور داد که برای مبارزه با گسترش این ویروس تدابیر گرفته شود.

هر چند او مشخصاً نپذیرفت که کشورش با خطر شیوع این ویروس روبه‌رو است.

ترکمنستان در مورد همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر سکوت اختیار کرده و از هیچ مورد مثبت این ویروس خبر نداده،‌ چیزی که با شک و تردید جامعۀ جهانی به همراه شده‌است.

سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که مقام‌های ترکمنستان به خاطری از به زبان آوردن ویروس کرونا اجتناب می‌کنند که مانع گسترش معلومات در مورد شیوع آن شوند.Skip to toolbar