ویروس کرونا : فاریاب قرنطین می شود

4 Apr 2020

۱۶ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در فاریاب می گویند: با ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا از قرنطین این ولایت خبر میدهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب گفت: درجلسه اعضای کمیته ویروس کرونا ( کوید ۱۹) تصمیم گرفته شد که روز دوشنبه بصورت کل ولایت فاریاب قرنطین می شود.

والی فاریاب به نهاد های امنیتی ،نهاد های دولتی وغیر دولتی دستور داد هرنوع تجمعات باید فردا یکشنبه کاهش داده شود و از روز دوشنبه(۱۸ حمل ۱۳۹۹) به صورت کل تمام بازارها، دوکانها، عروسی ها در منازل، رفت آمد در زندان ها، دست فروش ها، رفت آمد ولسوالی ها قطع شده و رفت آمد موترها درولایات بصورت وقفه یی درشهر میمنه پس از روز دوشنبه قطع خواهد گردید.

ازسوی هم والی فاریاب گفت: هیچ نوع کُند کاری گارنیزیون و آمرین حوزه ها در رابطه به جلوگیری از تجمعات مردم درشهر و ولسوالی های این ولایت قابل قبول نیست.

فیصله کمیته کووید ۱۹ در ولایت فاریاب در حالی صادر گردید که امروز نخستین رویداد مثبت کووید ۱۹ در این ولایت به ثبت رسید.Skip to toolbar