کمک پنجاه میلیون افغانی رییس جمهور برای مبارزه علیه کرونا در فاریاب

1 Apr 2020

۱۳ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، محمد اشرف غنی رييس جمهور كشور شام امروز چهارشنبه از طريق یک ويديو كنفرانس با والي فارياب و واليان شمال كشور در مورد مرض كرونا صحبت کرد.

داکتر نقیب الله فایق والی فارياب پیرامون فعالیت انجام یافته در راستایی مبارزه علیه ویروس کرونا همكاری خوب مردم، آماده گي داكتران، دواپاشي شهر، ورود مهاجرين برگشته از ايران، نبود لابراتوار ونبود امكانات صحبت نموده خواستار همكاری رييس جمهور كشور گرديد.

رييس جمهور كشور از كاركردهاي والي فارياب در راستایی مبارزه با ويروس كرونا تشكری کرده و به اساس تهديدات بلند ويروس كرونا در اين ولايت وبه اساس تلاش هاي والي ومردم فارياب، مبلغ پنجاه ميليون افغاني را بخاطر مبارزه با كرونا كمك کرد.

همچنان به ولايت بلخ پنجاه ميليون و به ولايات سمنگان، سرپل وجوزجان مبلغ بيست بيست ميليون افغاني كمك صورت گرفت .Skip to toolbar