حمله طالبان بالای پاسگاه های امنیتی در فاریاب عقب زده شد

1 Apr 2020

13 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درفاریاب می گویند: حمله طالبان بالای پاسگاه های امنیتی درولسوالی قرمقول این ولایت عقب زده شد.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: صبح امروز طالبان بالای پاسگاه های امنیتی واقع در ترننگ سنتر و مجبور هوتل ولسوالی قرمقول حمله نموده بودند توسط نیروهای امنیتی عقب رانده شدند.

سخنگوی پولیس افزود: درنتیجه درگیری ها ۴ طالب کشته و ۵ تن دیگر آنان برداشته اند.

همچنان مقام های امنیتی فاریاب می افزایند: درنتیجه نبرد ها یک نیروی امنیتی کشته و دو تن دیگر نیز زخم برداشته اند.

طالبان درپیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولسوالی قرمقول فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar