ارگ : تا یکماه آینده برای چهل هزار نفر زمینه کار مساعد می شود

1 Apr 2020

13 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار به نقل از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری ،رییس جمهور غنی به اداره انکشاف ملی دستور داد تا زمنیه کار را برای ۴۰ هزار نفر تا یکماه فراهم کند.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشوراین دستور را در نشستی با اعضای کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داده است. ارگ ریاست جمهوری گفته است که این نشست شام روز سه‌ شنبه، دوازدهم حمل، برگزار شده است.

در این نشست در رابطه به رسیده‌گی به فقرا، افراد بی ‌بضاعت، بی‌جاشده‌گان داخلی وافراد روزمزد در روزهای قرنطین بحث شده است.

در دیدار رییس جمهور با اعضای کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فیصله شده است تا اداره انکشاف ملی در جریان یک ماه برای ۴۰ هزار نفر زمینه کار فراهم کند.

عبدالرحمان عطاش، رییس اداره انکشاف ملی در این نشست گفته است که برنامه اشتغال برای ۴۰ ‌هزار نفر ترتیب شده و سر از هفته آینده پروسه استخدام آن به صورت تدریجی آغاز می‌شود.Skip to toolbar