تجلیل نهم حوت روز ملی نیروی های امنیتی ودفاعی درفاریاب

29 Feb 2020

۱۰ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، از نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در فاریاب با حضور مقام های ملکی ونظامی ،علمای دینی، اعضای شورای ولایتی،فعالان جامعه مدنی،بزرگان قومی،زنان وجوانان تجلیل گردید.

مقام های امنیتی فاریاب بشمول فرمانده امنیه، رییس امنیت ملی، فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین با خرسندی از تجلیل نهم حوت ،روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی گفتند، نیروهای امنیتی ودفاعی بخاطر تامین امنیت این ولایت مصمم می باشد.

در این حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب: در همایش تجلیل از نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی ودفاعی کشور روز نیروهای امنیتی و دفاعی،را تبریک گفته اضافه کرده گفت که سربازان بیشترین قربانی را درسال های اخیر داده اند، مگر سرباز بهترین حمایت کننده برای خود دارند.

ازسوی هم والی فاریاب گفت نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شهروندان آماده می باشد وهمچنان از مردم خواست نیروهای امنیتی را مورد حمایت قرار بدهند.

سید عبدالباقی هاشیمی عضو شورای ولایتی و مولوی اسدالله جمالی امیر جهادی حزب جمعیت اسلامی در فاریاب از دیگر صحبت کننده گان همایش تجلیل از نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی گفتند:که نیروهای امنیتی شب و روز درکنار بخاطر تامین امنیت مردم تلاش می نمایند.

آنان گفتند که تمام مردم در کنار نیروهای امنیتی می باشند تا وضعیت امنیت در این ولایت بهبود یابد.

همچنان در بخش های بعدی همایش تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی ودفاعی در فاریاب ترانه ،اهنگ های میهنی اجرا گردید نمایش نظامی نیز اجرا گردید.Skip to toolbar