توزیع پول نقد برای ۱۷۷۱ خانواده درفاریاب

27 Feb 2020

8 حوت 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، در ادامه توزیع کمک های نقدی برای خانواده های بیجا شده از اثرجنگ امروز(پنج ‌شنبه 8 حوت) روند توزیع پول نقد با حضور والی فاریاب برای ۱۷۷۱ خانواده مهاجر از سوی وزارت مهاجرین به همکاری دفترNRC آغاز گردید.

غلام فاروق محمدی رئیس امور مهاجرین فاریاب به خبرگزاری چاپار گفت: ازمیان 1771 خانواده مهاجرپس از سروی روند توزیع پول نقد برای 280 خانواده آغاز شد.

وی افزود: برای هر خانواده 200 دالر در دو قسط توزیع میگردد که امروز قسط اول روند توزیع پول نقد آغاز گردید.

داکترنقیب ‌الله فایق والی ولایت فاریاب از همکاری های بشر دوستانه دفتر NRC برای خانواده های بیجا شده ازجنگ دراین ولایت تشکرنموده همچنان خواستار تحت پوشش قرار دادن سایر خانواده های نیازمند گردید.

والی فاریاب همچنان گفت: سازمان WFP جهانی غذا از طریق دفتر CHA برای 25هزار خانواده کمک توزیع میکند که ده ها موتر آن با مواد کمکی به ولسوالی غورماچ رسیده است.

خانواده های که از کمک ها نقدی مستفید شدند ابراز خرسندی نموده گفتند: که بخشی از مشکلات زنده‌گی شان با این کمک ها حل میگردد.

چاپارنیوز- افغانستانSkip to toolbar