انفجار در کابل ۹ زخمی برجاگذاشت

26 Feb 2020

۷ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری، انفجار شام امروز در جاده فیض محمد کاتب مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری چاپار میگوید: ‏شام امروز چهارشنبه(۷ حوت ۱۳۹۸) در جاده فیض محمد کاتب مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل یک حلقه ماین که در یک عراده موترسایکل جاسازی گردیده بود انفجار نموده که در نتیجه بشمول یک خانم ۹ فرد ملکی زخم برداشته اند.

رحیمی گفت: اینکه انفجار توسط کدام گروه صورت گرفته بررسی های پولیس در مورد ادامه دارد.Skip to toolbar