انفجار در هلمند سه خانم را مجروح ساخت

25 Feb 2020

۶ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های محلی در هلمند میگویند، انفجار ماین کنار جاده ی در ولسوالی سه زخمی برجا گذاشت.

عمر زواک سخنگوی والی هلمند به خبرگزاری چاپار میگوید، روزگذشته در مربوطات ماتکی ولسوالی نادعلی یک ماین کنار جاده انفجار نموده، که درنتیجه یک خانم با دو دخترش زخم برداشته است.

آقای زواک گفت، زخمیان این رویداد در شفاخانه ولایتی این ولایت انتقال داده شده اکنون تحت مراقبت های صحی قرار دارند.

تاحال مسولیت انفجارماین را فرد ویا گروهی بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar