مشوره ها در پیوند به گفتگو های صلح درفاریاب

23 Feb 2020

۴ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب پس از برگذشت از نشست مشورتی صلح میان والیان ۳۴ ولایت کشور با رییس جمهور غنی در کابل از چند روز بدینسو نشست های مردمی را با اقشار مختلف انجام داده است.

همچنان والی فاریاب امروز در ادامه مشوره ها پیرامون صلح با سران احزاب سیاسی و سایر شخصیت های مطرح این ولایت از نزدیک دیدار نموده است.

قرار است والی فاریاب به نماینده گی از دولت مرکزی باتمام اقشار جامعه درمورد هفته کاهش خشونت و گفتگوهای صلح از نزدیک دیدار نماید.Skip to toolbar