حمله طالبان بالای کاروان نیروهای امنیتی درقندهار

23 Feb 2020

۴ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار : مقام های امنیتی در دومین روز کاهش خشونت از حمله طالبان در قندهار بر کاروان نیروهای امنیتی خبر میدهند.

احمد بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار به خبرگزاری چاپار گفت: ” طالبان پیش چاشت امروز یکشنبه (۴ حوت) در دومین روز کاهش خشونت، کاروان نیروهای امنیتی افغان را در منطقه چنار ولسوالی شاه‌ ولی‌کوت مورد حمله قرار گرفته داده اند.

آقای احمدی افزود: که این حمله طالبان توسط نیروهای امنیتی به عقب زده شده است.

وی گفت: همچنان یک حلقه ماین کنار جاده ی توسط طالبان نیز انفجار داده شده که در نتیجه به نیروهای امنیتی کدام آسیبی نرسیده است.Skip to toolbar