نگرانی تاجران از توقف صادرات جلغوزه به چین

20 Feb 2020

اول – حوت ۱۳۹۸
درحال حاضر بهای یک کیلوگرام جلغوزه افغانستان در بازارهای چین تا ۲۸۰۰ افغانی و هرکیلوگرام مغز جلغوزه در این بازارها تا ۷۰۰۰ افغانی، به فروش می ‌رسد.

تاجران و صاحبان کارخانه‌ های پروسس جلغوزه روز چهارشنبه (۳۰ دلو) در کابل از بهر توقف صادرات جلغوزه به چین نگران استند و می‌ گویند که در حال حاضر «بیش از ۱۰۰ تُن جلغوزه منتظر صادر شدن،» به چین استند.

چین بزرگترین بازار برای جلغوزه افغانستان است، اما با شیوع ویروس«کرونا» در این کشور، از مدت ۲۰ روز بدینسو روند صادرات جلغوزه به این کشور، متوقف شده است.

شیر علی زدران تاجر جلغوزه در پایتخت دراین باره گفت: «زمان زیادی می ‌شود که جلغوزۀ ما از صادرات به چین بازمانده است، در انبارهای ما جای نیست.»

بر بنیاد اطلاعات شرکت‌ های صادر کنندۀ جلغوزه، درحال حاضر بهای یک کیلو گرام جلغوزۀ افغانستان در بازارهای چین تا۲۸۰۰ افغانی و هرکیلوگرام مغز جلغوزه در این بازارها تا۷۰۰۰ افغانی، به فروش می ‌رسد.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته است که هرچند پروازها به چین کمتر شده اند، اما این روند بر صادرات اثرات زیادی نداشته است، «ما درحال حاضر به دیگر کشورهای جهان صادرات داریم.»

فصل صادرات جلغوزه همه ساله در ماه میزان آغاز و تا سه ماه، تکمیل می ‌شود، اما امسال به علت تأخیر در صادرات جلغوزه به چین، تاکنون بخشی از جلغوزه یی که برای صادرات به چین آماده شده اند، در انبارها مانده است.Skip to toolbar