انفجار در ننگرهار

20 Feb 2020

۱ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع در جلال آباد از وقوع یک انفجار در کمپ ورزشی در این ولایت خبر میدهند.
مبارز اتل سخنگوی پولیس ننگرهار انفجار در یک کمپ ورزشی دراین ولایت را تایید نموده گفت که در نتیجه این انفجار چندین تن زخم برداشت اما جزیات بیشتردر نیست.
خبر درحال تکمیل شدن می باشدSkip to toolbar