رییس جمهور غنی: بر توسعه همکاری های اقتصای با کشور های آسیای میان تاکید کرد

16 Feb 2020

۲۷ دلو ۱۳۹۸
رئیس جمهوری افغانستان در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ در جرمنی، در دیدارهای جداگانه با نمایندگان کشورهای مختلف به ویژه نمایندگان کشورهای آسیای میانه روی گسترش همکاری‌ های اقتصادی تأکید کرده است.

به بنیاد اعلامیه ‌های ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در حاشیه این نشست با رئیسان جمهور هالند، قزاقستان و آذربایجان در مورد تفاهمنامه‌های تجارتی و ترانزیتی صحبت کرده است.

در این اعلامیه آمده است که قرار است یک موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و قزاقستان به امضا برسد که باعث توسعۀ روابط اقتصادی به ویژه در قسمت خریداری غله جات میان دو کشور خواهد شد.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین در دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان بر خریداری نفت دولت با دولت، بحث کرده است.

نشست امنیتی مونیخ روز جمعه با اشتراک ۳۵ تن از رئیسان جمهور، صدراعظمان، رهبران امنیتی و دیپلوماتان کشورهای مختلف در جرمنی آغاز شد.Skip to toolbar