تجلیل ازخروج قشون سرخ شوروی از افغانستان

15 Feb 2020

۲۶ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار ،امروز شنبه از بیست و ششم ماه دلو، برابر است با ۳۱ مین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان دریک همایش با حضور مقام های ملکی ونظامی علمای،فرماندهان جهادی فعالان جامعه مدنی،بزرگان قومی زنان وجوان درشهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب تجلیل گردید.

عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت فاریاب در همایش تجلیل ازسالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان، گفت :که «۲۶ دلو برابر است با پایان اشغال شوروی وقت در افغانستان.از هنگام تهاجم، افغانستان هزینۀ سنگینی انسانی و مالی را پرداخته است وآخرین واحدهای ارتش قشون سرخ شوروی در۱۳۶۷ هجری شمسی از افغانستان خارج شدند.

مولوی اسدالله جمالی عضو و هییت رهبری وامیر جهادی حزب در فاریاب که دراین همایش صحبت می کرد گفت: مردم افغانستان با دادند یک و نیم میلیون شهید وچندین هزار زخمی و با ویران شدن هزاران خانه این روز تاریخی را بدست آوردند.

آقای جمالی گفت: که مجاهدین را نمیتوان به چند نفر محدود مشخص کرد، همه مردم افغانستان مجاهد هستند کسی با قلم ، کسی با زبان وکسی با سلاح در برابر قشون سرخ شوروی وسایر متجاوزین مبارزه نموده اند.

همچنان فریبا تورانی عضو شورای ولایتی،همایون شاه آصفی معاون هماهنگی فرماندهی امنیه، ایثار الدین سقیف عضو پارلمان جوانان وحاجی بسم الله به نماینده گی از قربانیان جنگ از صحبت کننده گان این همایش بودند، آنان در جریان صحبت هایشان خواستار پایان جنگ و تامین صلح در کشور شدند.

در بیست و ششم ماه دلو سال ۱۳۶۷هجری خورشیدی، آخرین واحدهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی پیشین، در نتیجۀ مبارزۀ «مجاهدین» از افغانستان بیرون شدند و به حضور ده ساله شان را در این کشور، پایان دادند.Skip to toolbar