گشایش پنج برج برق به هزینه پنج میلیون افغانی درفاریاب

13 Feb 2020

۲۴ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های برشناشرکت در اداره برق فاریاب از گشایش پنج برج برق در این ولایت خبر میدهند.

سیدعبدالحمید رئیس فاریاب برشنا شرکت میگوید پنچ برج به هزینه پنچ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد.

به گفته رئیس فاریاب برشنا شرکت این برج ها نظر به در خواست باشنده گان شهر میمنه ایجاد گردیده که به کمک مردم زمین اهدا و برج اعمار نمودند و
اداره برق به هزینه پنج میلیون افغانی وسایل تخنیکی (تجهیزات برقی) را در برج ها نصب کرده است.

ازسوی هم رئیس فاریاب برشنا شرکت گفت: که با ایجاد پنج برج جدید برق حدود دو هزار خانواده از نور برق مستفید می شوند.

در این حال رییس برق فاریاب افزود: که ۶۲ هزار خانواده در این ولایت از نور برق استفاده میکنند که از این میان استفاده کننده گان ۳۲ هزار در میمنه و ۳۰ هزار دیگر در ولسوالی های شیرین تگاب ،دولت آباد، خواجه سبزپوش، و قسمت های از ولسوالی پشتونکوت می باشند.

وی همچنان گفت: پول صرفیه برق ولسوالی های شیرین تگاب،خواجه سبزپوش و دولت آباد فاریاب را گروه طالبان جمع آوری می کنند و تنها پول برق شهر میمنه مرکز فاریاب را اداره ریاست فاریاب برشنا شرکت جمع آوری می نماید که از این میان باشندگاه ولایت فاریاب صد میلیون از پول صرفیه برق باقی هستند که ۵۵ میلیون بالای مساجد، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و بقیه بالای شهروندان است.

با این همه مقام ها در اداره برق فاریاب می گویند تا یک نیم سال آینده برق ولسوالی های المار و قیصار این ولایت به هزینه ۲۰ میلیون افغانی نیز وصل می گردد.Skip to toolbar