بیش ازیک هزار خانم درهرات به بیماری سرطان پستان مبتلا شده ‌اند

13 Feb 2020

۲۴ دلو ۱۳۹۸
بربنیاد آمارهای این شفاخانه، در جریان یک سال در حدود ۱۰۰۳زن به بیماری سرطان پستان مبتلا شده‌اند.

به نقل از طلوع نیوز،مسؤولان این شفاخانه، می ‌گویند که این آمار محصول پژوهش آنان در بخش «ماموگرافی» این شفاخانه است.

این پژوهش، هم‌چنان نشان می‌دهد که بیماری سرطان پستان در هرات از سال ۲۰۱۳بدینسو سیر صعودی داشته ‌است.

عادله اکبری که استاد دانشگاه است، شش ماه با بخش ماموگرافی شفاخانۀ حوزه‌یی هرات در انجام این پژوهش همکاری کرده‌است: «نتایج تحقیق ما نشان داد که فقط ۳.۳درصد خانم‌ها – که یک رقم بسیار پایینی است – دربارۀ سرطان پستان معلومات دارند…. و میزان بالایی زنان معلومات نداشتند.»

نوریه محمدی، باشندۀ هرات گفت: «یک مدتی نگران بودم که این بیماری ارثی باشد؛ چون یک خواهرم این بیماری را دارد و من به شفاخانه آمدم تا معاینه کنم.»

فائزه ابراهیمی، باشندۀ دیگر هرات نیز بیان داشت: «زنان باید خودآزمایی بکنند و به شفاخانه‌ها بروند معاینه کنند تا قبل از دچار به این مرض، پیشگیری کنند.»

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‌یی هرات و کسانی‌که در انجام پژوهش روی بیماری سرطان پستان در هرات دخیل بوده‌اند، می ‌گویند که نتایج پژوهش شان را با وزارت صحت عامه در میان خواهند گذاشت تا برای آگاهی‌دهی برای پیشگیری و مقابله با این بیماری، اقدام شود.Skip to toolbar