یک بانوی اسکی باز افغان مدال برونز کسب کرد

12 Feb 2020

۲۳ دلو ۱۳۹۸
ناظمه خیرزاد، نخستین مدال برونز را برای افغانستان از رقابت‌های اسکی در پاکستان بدست آورد.

به نقل از طلوع نیوز، این اسکی ‌باز افغانستان، در چهارمین دور رقابت‌ها اسکی پاکستان در بخش «اسللوم» خوب درخشید و به این مدال دست یافت.

در این رقابت ‌های چهار روزه، چهار ورزشکار مرد و یک ورزشکار افغان شرکت کرده بودند.

سجاد حسینی و علی شاه فرهنگ، دو ورزشکار مرد افغان مقام‌ ۲۵ این رقابت‌ها را گرفتند و سید محمد طاهری و شاه آغا رضایی، نماینده‌گان دیگر افغانستان در این رقابت‌ها به مقام‌های ۲۷ و ۳۴ دست یافتند.

در رقابت‌ های اسکی پاکستان، ۴۵ ورزشکار از کشور‌های اوکراین، تاجیکستان، یونان، آذربایجان و افغانستان شرکت کرده بودند.Skip to toolbar