نظامیان امریکایی یک میلیون دالر را بخاطر انکشافات میدان هوایی ظهیر فاریابی کمک کردند

12 Feb 2020

۲۳ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، نظامیان امریکایی در زون شمال کشور یک میلیون دالر را بخاطر انکشافات میدان هوایی ظهیرفاریابی کمک کردند.

داکتر نقیب الله فایق والي ولایت فارياب پس از چاشت امروز چهارشنبه (۲۳دلو۱۳۹۸) در کمپ مارمل با جنرال بروتس فرمانده نيروهاي حمايت قاطع در زون شمال ودگروال بوگرد معاون حمايت قاطع ديدار نمود.

والي فارياب از حمايت دوامدار هوايي و مشوره دهي نيروهاي حمايت قاطع در شهر ميمنه تشكري نموده به هدف گيري هاي هوايي بيشتر مخالفین مسلح دولت و راه اندازي عمليات ها تاكيد کرد.

جنرال بروتس فرمانده نیروهای حمایت قاطع در شمال کشور از تداوم همكاري ها دربخش مشوره دهي نيروهاي امنيتي وحمايت هوايي نيروهاي امنيتي افغان در فارياب اطمينان داد.

ازسوی هم دگروال بوگرد معاون نیروهای حمایت قاطع در شمال گفت: نظر به پيشنهاد والی فاریاب ومردم این ولایت، ما پروژهٔ را به ارزش يك ميليون دالر امريكايي به ميدان هوايي ظهير فاريابي درشهر ميمنه تطبيق ميكنيم.

آقای بوگرد افزود: پروژه میدان هوایی ظهیرفاریابی شامل ترميم و افزايش خط رنوی، ديوارهاي استنادی اطراف ميدان هوايي وتكميل نيازمندي هاي ديگر در آن ميدان مي باشد.

همچنان داکتر نقیب الله فایق والي فارياب از كمك های نيروهاي حمايت قاطع تشکری نمود ونیز خواستار تطبيق پروژه هاي انكشافي در سایر بخش های فارياب و كمک هاي بشري از جانب ايالت متحده امريكا و كشور آلمان گرديد كه درزمينه از طريق مراجع دپلوماتيك حمایت وعده همکاری داده شد.Skip to toolbar