بازداشت معاون استخبارات طالبان در فاریاب

11 Feb 2020

۲۲ دلو ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب از باز داشت معاون استخبارات طالبان برای دو ولسوالی این ولایت خبر میدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: اسامی ملا راز محمد باشنده اصلی وفعلی قریه قزل قلعه منطقه سرخاب ولسوالی پشتونکوت ،معاون ملاقمرالدین مسوول استخبارات وعضو ارشد طالبان در ولسوالی های قیصار والمار را در شهر میمنه باز داشت کردند.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت : معاون استخبارات گروه طالبان برای ولسوالی های المار وقیصار به هدف سازمان دهی طرح و پلان حمله بالای پوسته های امنیتی در قریه عرب آقسای ولسوالی پشتونکوت این ولایت را داشت.

وی همچنان گفت: این عضو برجسته ومعاون استخبارات طالبان در نتیجه یک عملیات توسط نیروهای کندک امنیتی شاهراه ومدیریت مبارزه با تروریزم همراه با یک عراده موترنوع کرولا، ۲ حلقه بم دستی ۲ عدد شاژور کلانشینکوف با شصت مرمی وبا یک صوب پرتله باز داشت شده است.

مقام های امنیتی در فاریاب همچنان می گویند،این عضو گروه طالبان در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نموده گفته که از چهار سال بدینسو عضویت گروه طالبان را داشته است.Skip to toolbar