شهر میمنه، گفتمانی تحت نام “افغانستان تورکی خلقلری – مدنیت و حاضرگی وضعیتی” (اقوام تورکی افغانستان – تمدن و وضعیت امروزی) برگزار گردید.

4 Feb 2020

این گفتمان، از جانب مسوولین “مجله‌ی اجتماعی – فرهنگی ایزگو” و “انجمن تورکستان ایلللری”، امروز سه شنبه ۱۵- دلو سال جاری، در سالون “انجمن اجتماعی – فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنه‌گی” برگزار گردید.
در این برنامه، تعداد کثیری از شاعران، نویسنده‌گان و فرهنگیان شهر میمنه حضور به هم رسانیده بودند.
محترم استاد احمدالله عرب رییس موسسه‌ی دارالمعلمین فاریاب، محترم استاد محمد بشیر معصومی استاد دیپارتمنت تاریخ، محترم استاد محمد اشرف شریفی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی، محترم استاد حمیدالله اوزتورک رییس فاکولته‌ی زراعت پوهنتون فاریاب صحبت کننده‌گان گفتمان امروزی بودند.
در نخست، محترم استاد معصومی صحبت نموده در خصوص دولت‌های برپا شده توسط تورکان و تاریخ تورکان افغانستان معلومات ارایه کرد. همچنان افزود که مسکن آبایی تورک‌ها حدود دریاهای آلتای و خزر بوده، به تورکی بودن دولت‌های سومری، هون‌ها و کوک تورک‌ها تاکید کرد. و نیز اضافه کرد، به تاکید علمای مستشرق، کوشانی‌ها، یفتلی‌ها و هون‌های سفید همه تورک بوده، به قول تاریخ‌نویسان افغانستان، تاریخ تورکان در افغانستان از قرن ششم میلادی آغاز می‌گردد. بناها و آبداتی که در افغانستان در دوره‌ی سلجوقیان و تیموریان برپا گردیده است در حقیقت آبروی این مملکت و مردمش می‌باشند.
سپس، استاد شریفی در مورد اینکه با تاریخ و فرهنگ تورکان افغانستان برخوردهای سیاسی صورت گرفته است، بحث نموده، برای دانش‌یابی و آگاهی تاریخی جوانان تاکید کرده، بر موثریت آن اشاره نمود.
استاد عرب در مورد جوانی و دوره‌های جوانی از دیدگاه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و طب معلومات ارایه نموده، گفت: جوان کسی است که صاحب اندیشه و فکر جدید باشد.
به تعقیب آن، استاد اوزتورک، در مورد کارها و فعالیت‌های جوانان اقوام تورکی افغانستان صحبت نموده، جوانان را به استفاده از امکانات امروزی علمی و تکنولوژیکی تشویش و تاکید کرد.
و در اخیر، به سوال‌های جوانان اشتراک کننده از جانب استادان جوابات ارایه گردیده، محفل با صرف عصرانه به اختتام رسید.Skip to toolbar