حملات طالبان بالای پاسگاه های امنیتی درفاریاب عقب زده شد

31 Dec 2019

۱۰ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند که تحرکات گروه طالبان بالای پاسگاه های امنیتی در سه ولسوالی این ولایت عقب زده شد.

عبدالکریم “یورش” سخنگوی پولیس فاریاب گفت:که حمله طالبان بالای پاسگاه های امنیتی درمرکز ولسوالی دولت آباد سه ساعت ادامه داشت که در نتیجه ۲ طالب کشته و ۵ تن دیگر زخم برداشت، به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

سخنگوی پولیس افزود:در ولسوالی المارحمله به عقب زده شد، در نتیجه ۲ طالب کشته و سه تن دیگر شان زخم برداشت.

همچنان آقای یورش گفت: که در نبرد میان نیروهای امنیتی با طالبان در منطقه دهندره ولسوالی پشتونکوت ۲ طالب زخم برداشت.

به گفته مقام های امنیتی در فاریاب در نبرد های ولسوالی های المار وپشتونکوت ۵ نیروی امنیتی نیز زخم برداشته اند.

طالبان در مورد کشته وزخمی شدن افراد شان در فاریاب ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar