یک مسوول نظامی طالبان درهرات کشته شدند

30 Dec 2019

۹ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات میگوید “ملا نبی” مسول کمیسیون نظامی گروه طالبان برای ولسوالی های شرقی ولایت هرات “آقا ولی” مسول زندان های ولایتی و “سید شاه” یکی از فرمانده هان گروه طالبان در یک حمله هوایی در ولسوالی پشتون زرغون کشته شده اند.

همچنان سخنگوی والی ولایت هرات افزود: عملیات نظامی توسط قطعات خاص نیرو های امنیتی افغان در ولسوالی کهسان ولایت هرات راه اندازی شده بود، که چند قریه در این عملیات از وجود طالبان پاک سازی گردید و سه تن افراد طالبان نیز بازداشت شده اند.

طالبان درمورد جزیات این خبر ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar