کشته شدن مسوول اکمالات طالبان در غرب افغانستان

30 Dec 2019

۹ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، وزارت دفاع ملی با ارسال خبرنامه ی از وارد شدن تلفات به گروه طالبان در فیروز کوه در غرب کشور خبر داده است.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است، در نتیجه یک حمله هوایی بالای پاسگاه های گروه طالبان در ولسوالی شهرک ولایت غور ۱۶ طالب کشته شده اند.

خبرنامه می افزاید:که در یک حمله هوایی در ولسوالی گلران ولایت هرات مسوول اکمالات و تامینات گروه طالبان به نام حفیظ الله شاه کشته شده است.

در این خبر نامه آمده است حفیظ الله مسول اکمالات و تامینات برای سه ولسوالی ُکشک، ُکشک کهنه و گلران) بوده است.

گروه طالبان در مورد جزیات این خبر ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar