پاکسازی ۲۱ روستا از نزد طالبان درلوگر

30 Dec 2019

۹ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام‌ های امنیتی لوگر می گویند: نیروهای امنیتی افغان ۲۱ روستا را در نزدیکی شهر پل علم مرکز این ولایت را از نزد طالبان دو باره تصروف کردند.

شاه پور احمدزی سخنگوی پولیس لوگر به خبرگزاری چاپار می گوید ، این روستا ها در نتیجۀ عملیات تَندر ۲۴ پاکسازی گردیده است.
همچنان در عملیات نظامی نیروهای اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی سهم داشتند تا روستا های اطراف شهر را پاکسازی کنند.

به گفته احمدزی این عملیات به روز جمعه آغاز شده که پس از تصفیه این روستا ها پاسگاه های  جدید امنیتی ایجاد گردیده است.

گروه طالبان تاحال درمورد ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar