نیروهای امنیتی ولسوالی درزاب  جوزجان را ترک کردند

30 Dec 2019

۹ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های محلی درجوزجان می گویند: نیروهای امنیتی ولسوالی درزاب این ولایت را ترک کردند.

معروف آذر سخنگوی والی جوزجان به خبرگزاری چاپار میگوید،چندی پیش باشنده گان ولسوالی درزاب جوزجان در گردهمایی فیصله نمودند که نیروهای امنیتی ویا طالبان این ولسوالی را ترک کنند.

طالبان درجریان دوماه سرک ولسوالی درزاب را به شهرشبرغان ماین گذاری نموده بودند وهمچنان نیروهای امنیتی به محاصره این گروه قرار داشتند.

به گفته مقام های محلی نیروی های امنیتی در مرکز ولسوالی حضور داشتند و چهار اطراف ولسوالی به کنترول طالبان قرار داشت اما نظر به تصمیم  ودرخواست باشنده گان ولسوالی درزاب نیروهای امنیتی درجریان دو روز به شهر شبرغان انتقال داده شد.

قادر فولاد ریس جامعه مدنی به خبرگزاری چاپار میگوید، که امروز به صورت مکمل نیروهای امنیتی توسط چرخبال ها ولسوالی درزاب را ترک کردند و پاسگاه های امنیتی که نیروها در آن حضور داشتند حریق گردیده است.

وی گفت، طالبان بصورت کامل ولسوالی درزاب را تحت پوشش خود قرار دادند، وی گفت: که اکنون نگرانی های وجود دارد که پس از درزاب ولسوالی خواجه دوکوه در خطر سقوط می باشد.Skip to toolbar