حمله تهاجمی طالبان بالای پاسگاه های امنیتی درسرپل

30 Dec 2019

۹ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درسرپل می گویند: نیمه های شب گروه طالبان حملات تهاجمی شان را بالای پاسگاه های ارتش ملی و پولیس محلی ولسوالی صیاد انجام دادند.

ذبیح الله امانی سخنگوی والی ولایت سرپل به خبرگزاری چاپار گفت:که جنگ میان نیروهای امنیتی با طالبان عصر روزیکشنبه (۸ جدی ۱۳۹۸) آغاز وتا ساعت با مداد امروز ادامه داشت ،با رسیدن نیروهای تازه نفس طالبان از ساحه عقب زده شدند.

آقای امانی افزود، درنتیجه جنگ ۴ نیروهای امنیتی نیز درین درگیری زخم برداشته اند ،همچنان دو سرگروپ طالبان بنام های سنگری و نور شیخ همراه با شش عضو دیگر طالب کشته و ۳ تن  دیگرشان زخم برداشته اند.

گروه طالبان در رابطه به کشته وزخمی شدن افراد شان به رسانه ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar