آغاز روند توزیع ۳۰ هزار نهال مثمر درفاریاب

30 Dec 2019

۹ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مسولان ولایتی پروژه ملی باغداری ومالداری اداره زراعت فاریاب از آغاز توزیع نهال های مثمر به باغداران این ولایت خبر میدهند.

عبدالمقیم راسخ معاون والی فاریاب با استقبال از آغاز روند توزیع نهال های مثمر برای باغداران گفت: فاریاب یکی از ولایت های که از نگاه آب و هوایی زراعتی در سطح بالا قرار داشته تا دهاقین و باغداران مطابق بامشوره های ریاست زراعت این ولایت نهال غرض نمایند.

حاجی محمد اسلم “حامد” مسول هماهنگ کننده پروژه ملی وباغداری فاریاب به خبرگزاری چاپار می گوید، به سلسله کمپاین های غرض نهال های مثمر در شهر و والسوالی های این ولایت امسال بیش از ۳۰ هزارنهال به دهاقین وباغداران توزیع می گردد.

دراین حال دهاقین و باغداران از دولت و نهادهای مسول قدر دانی نموده و خواهان حمایت آنها از طریق این پروژه ها گردیدند.Skip to toolbar