معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کشنده بلخ کشته شد

29 Dec 2019

۸ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، به گفته مقام ها در وزارت دفاع ملی در ادامه عملیات شاهین ۳۰۷، شب گذشته بر اثر ضربات هوایی در قریه کشنده بالا، “حبیب الله” مشهور به خنجری معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی کشنده همراه با چهار تن از همراهانش کشته شد.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است درنتیجه این عملیات، قریه های هژده گردنه، تپه آنتن، آچه ملی، کشنده پایین و کشنده بالا ولسوالی کشنده ولایت بلخ از وجود طالبان پاکسازی و از مسیر این قریه‌ ها ۳ حلقه ماین کشف و انفجار داده شد.

طالبان در مورد ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar