یک خانم درسرپل توسط شوهرش کشته شد

27 Dec 2019

۶ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های محلی در سرپل می گوید: یک پولیس زن توسط شوهر به قتل رسیده است.

ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل میگوید، ناوقت عصر روز گذشته پنچشنبه یک پولیس زن بنام عید بی بی درمنزل اش در سرپل ازسوی شوهرش با ضرب چاقو به قتل رسیده است.

امانی گفت: این پولیس زن در ولسوالی صیاد ولایت سرپل ایفای وظیفه می کرد ، اما تاحال علت و انگیزه این قتل روشن نشده است.Skip to toolbar