کشته شدن دو فرمانده جهادی در کاپیسا

27 Dec 2019

۶ جدی ۱۳۹۸

به گزازش خبرگزاری چاپار: مقام های محلی در کاپیسا میگوید: که حاجی معراج الدین و عبدالمعروف دو تن ازفرماندهان محلی کاپیسا شب گذشته درجاده عمومی کابل – پروان ازسوی افرادمسلح ترور شدند.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا به خبرگزاری چاپار میگوید:که حاجی معراج الدین و  پیشین جهادی وهمچنان بزرگان قوم بودند شب گذشته در منطقه قره باغ، حصه اول کوهستان باضربه گلوله کشته شدند.

همچنان آقای شورش می افزاید:که حاجی معراج الدین و  عبدالمعروف دوتن از فرمانده گان پیشین جهادی کاپیسا از کابل به طرف کاپیسا در حال حرکت بودند.

به اساس گزارش های منتشر شده، جاده عمومی کابل – پروان از چند هفته بدینسو به شاهراه ناامن مبدل شده واین چندمین رویداد خونین است که در این مسیر رُخ داده است.Skip to toolbar