حمله طالبان بالای پاسگاه امنیتی درفاریاب عقب زده شد

27 Dec 2019

۶ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند حمله طالبان بالای پاسگاه های امنیتی در ولسوالی قیصار عقب زده شد.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب به خبرگزاری چاپار گفت، که شب گذشته طالبان بالای پاسگاه های امنیتی واقع در قریه حیدری و بوری ولسوالی قیصار حمله نموده بودند توسط نیروهای امنیتی عقب زده شدند.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت:که نتیجه نبرد میان نیروهای امنیتی با طالبان یک سرگروپ این گروه بنام ملا قاسم بارکزی کشته  و دو تن دیگر آنان شدیدآ زخم برداشته اند.

مقام های امنیتی همچنان گفتند: در نتیجه جنگ به نیروهای امنیتی و افراد ملکی کدام  نوع آسیبی نرسیده است.
طالبان درمورد کشته وزخمی شدن افراد شان در ولسوالی قیصار فاریاب به رسانه ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar