بزرگان قومی نواحی ده گانه میمنه از پولیس حمایت کردند

27 Dec 2019

۶ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، دها تن بزرگان قومی از نواحی ده گانه شهر میمنه واعضای شورا های پولیس مردمی فرماندهی امنیه ولایت فاریاب به منظور تحکیم روابط مردم با پولیس در راستای رفع مشکلات و چالش ها با حضور فرمانده امنیه، علمای دینی، اعضای جامعه مدنی، بانوان و جوانان تشکیل جلسه دادند.

مولوی گل احمد لطفی ریس ارشاد حج و اوقاف ولایت فاریاب گفت: تامین امنیت تنها وظیفه پولیس ملی، اردو ملی و امنیت ملی نیست همه ما بخاطر تامین امنیت شهر و ولایت خود مسولیت داریم با نیروهای امنیتی خود همکار باشیم.

استاد ظهیر فاریابی یکتن از جوانان فاریاب از گردهمایی بخاطر تحکیم روابط پولیس با مردم استقبال نموده گفت:که  باید ارتباط پولیس با مردم و از مردم با پولیس همیشه بر قرار باشد.

در این حال مل پاسوال غیب الله سادات فرمانده امنیه فاریاب از همکاری همیشه گی مردم قدردانی نموده گفت: پولیس فاریاب بخاطر تامین امنیت و آرامش مردم از هیچ نوع تلاش دریغ نکرده شب روز در خدمت مردم خود می باشد.

فرمانده امنیه فاریاب همچنان گفت : شماره های ارتباطی پولیس در تمام مساجد شهر میمنه نصب میباشد درصورت ضرورت مردم با پولیس خود در تماس شوند.

ازسوی هم باشنده گان شهر میمنه از نشست بخاطر تحکیم روابط پولیس با مردم نیز استقبال کردند.Skip to toolbar