وزارت دفاع : ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی نوزاد هلمند کشته شد

25 Dec 2019

۴ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، به نقل از خبرنامه وزارت دفاع ملی ،یک گروه از جنگجویان قطعه سرخ طالبان ولایت هلمند که قصد داشتند بالای پوسته های نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی کجران ولایت دایکندی حمله کنند که پیش از حمله شب گذشته در کجران آماج ضربات هوایی قرار گرفتند.

در این حمله هوایی، ۷ طالب به شمول «عبدالواسع» ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی نوزاد کشته شدند و یک موتر با مقدار سلاح و مهمات شان نیز تخریب گردید.

طالبان در مورد کشته شدن افراد شان همراه با یک ولسوال نام نهاد این گروه در ولایت دایکندی ابراز نظر نکرده اند.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar