جشن فراغت بیش ازیک هزار دانشجو درفاریاب برگزارشد

24 Dec 2019

۳ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، برای اولین بارجشن فراغت بیش از یکهزار دانشجوی دختر وپسر ازدانشگاه فاریاب به گونه جمعی با حضور مقام های ملکی ونظامی،روسای نهاد های دولتی وخانواده های دانشجویان درشهرمیمنه برگزار گردید.

ماستر فیروز اوزبیک کریمی رییس دانشگاه فاریاب میگوید امسال از شش دانشکده این دانشگاه ۱۱۸۳ دانشجو بشمول ۹۰۰ پسر و۲۸۳ دختر از۲۵ دیپارتمنت سند فراغت به درجه لیسانس را بدست آوردند.

رییس دانشگاه فاریاب گفت:که این شمار دانشجویان از دانشکده های حقوق وعلوم سیاسی، اقتصاد،انجینری،زراعت،تعلیم وتربیه ودانشکده ادبیات وعلوم بشری فارغ شدند.

همچنان آقای اوزبیک کریمی افزود:که دانشگاه فاریاب با داشتن لیلیه دخترانه ،مجهز درسطح ولایات شمال کشور فضایی مصون برای بانوان دانشجو می باشد.

داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب که درجشنواره فراغت دانشجویان از دانشکده های شش گانه دانشگاه این ولایت صحبت می کرد گفت: که امروز برای اولین بار است که جشن فراغت دانشجویان به گونه جمعی برگزار می شود.

والی فاریاب گفت: که دانشگاه این ولایت برای فرا گیری آموزش وادامه تحصیل به دختران وپسران فضای مصون بوده وتمام امکانات آموزشی برای دانشجویان مساعد می باشد.

ازسوی هم دانشجویان که امروز از دانشکده های شش گانه دانشگاه فاریاب سند فراغت بدست آوردند با ابراز خرسندی از ایجاد فضای آموزشی به گونه مصون درجریان چهار سال گذشته همچنان از دولت خواستار ایجاد زمینه های کاری شدند.

با این همه مقام ها در دانشگاه فاریاب می گویند: که با فراغت این شمار دانشجویان اکنون در این دانشگاه بیش از ۴۸۰۰ دانشجوی دختر وپسر دراین دانشگاه شامل می باشند وهمچنان با ایجاد دانشکده های شرعیات وکمپیوترساینس درسال آینده ظرفیت جذب ۲۵۰۰ دانشجو را دارا می باشد.

فیروز – غفوری – خبرگزاری چاپار- فاریاب

جشن فراغت بیش ازیک هزار دانشجو درفاریاب برگزارشدSkip to toolbar