برای ۵۰۰ خانواده در فاریاب پول نقد توزیع گردید

24 Dec 2019

۳ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، روز دوشنبه (۲جدی۱۳۹۸) روند توزیع پول نقد مجموعی دولگ پنجاه هزار دالر امریکایی برای خانواده های متضرر ازجنگ در فاریاب آغاز گردید.

کمک های نقدی برای این شمار خانواده در فاریاب توسط دفتر NRC از سیستم بایمتریک به همکاری شبکه مخابراتی افغان بیسیم توزیع می گردد.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از کمک های نقدی دفتر NRC برای خانواده های متضرر و نیازمند تشکری نموده برشفافیت روند توزیع کمک های نقدی تاکید کرد.

ازسوی هم مسولین دفتر NRC می گویند: این کمک ها برای هر خانواده متضرر وبیجا شده، ۵۰۰ دالر می باشد که به دو دوره توزیع می گردد.

به گفته مقام های محلی این کمک ها برای خانواده های متضرر از ولسوالی های المار، قیصار، پشتونکوت، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، بلچراغ، گرزیوان وکوهستان می باشند.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar