باز داشت معاون نام نهاد کمیسیون نظامی طالبان درغور

24 Dec 2019

۳ جدی ۱۳۹۸
مقام ‌های افغان از باز داشت قاری امین الله، معاون کمیسیون نظامی طالبان برای ولایت غور خبر می ‌دهند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات شام دیروز دوشنبه (۲ جدی) گفت، نیروهای ویژۀ افغان این فرد را در ولسوالی گذرۀ هرات بازداشت کرده اند.

او افزود:‌ “قاری امین الله، معاون کمیسیون نظامی طالبان برای ولایت غور به روز دوشنبه در ولسوالی گذره بازداشت شد. این فرمانده خطرناک حمله های هراس افگنانه را در حوزۀ غرب سازمان ‌دهی می ‌کرد.”

فرهاد افزود که در عملیات برای بازداشت امین الله به کسی آسیب نرسیده است.

گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.Skip to toolbar