جشنواره ورزشی در فاریاب راه اندازی شد

23 Dec 2019

۲ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، برای اولین بار جشنواره ورزشی ازطرف کمیته جوانان درشهر میمنه با حضور والی فاریاب راه اندازی گردید.

درجشنواره ورزشی ۹ تیم فوتسال، ۴ تیم فوتبال، ۴ تیم ریسمان کشی، ۴ تیم گرگ وبره، ۴ تیم تنس و ۴ تیم شوت های آزاد درگول کلان با هم رقابت کردند.

همچنان در این جشنواره ورزشی اطفال ونوجوانان اشتراک نموده و به مسابقات پرداختند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب باتشکری از غلام محمد بابایی مسول کمیته جوانان نسبت برگزاری این جشنواره ورزشی گفت:که راه اندازی همچو برنامه ها گام ارزنده در راستای رشد استعداد های ورزشی در این ولایت می باشد.

ازسوی هم برای ۱۶۰ ورزشکار شامل در این جشنواره از طرف والی فاریاب کرمچ های ورزشی ،کتابچه وقلم توزیع گردید.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar