خلیل ‌زاد به کابل؛ آتش ‌بس موضوع بحث او با رییس جمهور غنی بوده‌ است

18 Dec 2019

۲۷ قوس ۱۳۹۸
زلمی خلیل ‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که به کابل آمده‌است، پیش از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷قوس) با رییس ‌جمهور غنی در ارگ ریاست ‌جمهوری دیدار کرد.

به نقل از طلوع نیوزصدیق صدیقی، صدیقی، سخنگوی رییس ‌جمهور غنی می ‌گوید که برقراری آتش ‌بس پیش از تأمین صلح و نیز پرداختن به پناه‌ گاه‌های امن طالبان در بیرون افغانستان، از موضوعات مطرح بحث این دیدار بوده‌اند.

صدیقی در تویترش نگاشته ‌است: «محور اصلی صحبت ‌های رییس‌ جمهور با خلیل ‌زاد، چگونگی تأمین آتش ‌بس و پرداختن به پناه‌ گاه‌ های امن طالبان در بیرون از افغانستان بوده‌است. رییس ‌جمهور غنی، در این دیدار نگرانی‌های خویش را مبنی‌ بر ادامۀ خشونت‌ها از جانب طالبان بیان داشت.»

او در ادامه افزوده‌است: «هردو جانب ابراز امیدواری کردند که برای تأمین صلح در افغانستان، نخست آتش‌بس صورت گیرد.»

خلیل ‌زاد در حالی به کابل آمده‌است که گفت ‌وگوها او با طالبان به‌گونۀ موقتی متوقف شده‌اند. او پیش از سفر به کابل به اسلام‌ آباد نیز سفری داشت و دربارۀ روند صلح افغانستان با مقام‌ های پاکستان گفت‌ وگو کرد.

سخنگوی رییس‌ جمهور غنی می ‌گوید که خلیل ‌زاد دربارۀ دیدارها و گفت ‌وگوهایش در قطر و پاکستان به غنی معلومات داده‌است.

گفت ‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان که برای چند ماهی متوقف بود، به تاریخ شانزدهم ماه جاری هجری خورشیدی در قطر ازسر گرفته شدند.Skip to toolbar