جان بس:  دربرابر فساد اداری در افغانستان مبارزه نشده است

15 Dec 2019

۲۴ قوس ۱۳۹۸
جان بس سفیر، ایالات متحده امریکا در کابل امروز (یکشنبه ۲۴ قوس) که در برنامه ملی مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری صحبت می ‌کرد، گفت که افغانستان برخی دستاوردهای در بخش مبارزه با فساد اداری داشته، اما بیان داشت که فساد اداری تنها گزینه ای در این کشور است که نمایندگان ایالات متحده را مایوس ساخته است.

آقای بس، در مورد توافق احتمالی صلح افغانستان با طالبان گفت: “می ‌تواند این موافقه ناکام شود؛ چون دولت ما، دولت‌های دیگر، سایر نهادهای مالی بین‌المللی آماده نیستند که کمک مالی لازم را ارایه کنند که این موافقه بین دو طرف کامیاب شود، به خاطری که دولت‌ها، نهادها و سکتورهای خصوصی ما اعتماد خود را از دست داده اند”.

آقای بس تاکید کرد که فساد اداری گستردۀ در حکومت افغانستان مانع بزرگ فراراه کمک‌های جامعۀ جهانی به این کشور است و این بی باوری ازآنجا سر چشمه می گرد که پول های کمکی در این کشور به جا های که نیاز بود مصرف نشد، بلکه به منافع شخصی چند شخص انگشت شمار استفاده شده است.

آقای غنی، نیز در این نشست گفت: “هر پیشنهاد معقول، موثر و قابل پیمایش که از طرف جامعۀ جهانی می ‌شود، به حیث انتقاد تلقی نمی‌شود، به حیث یک اقدام مثبت، کارا بین دو شریک بنیادی که منافع مشترک داریم و آینده ما به اساس همکاری ما هم در مبارزه با تروریزم بین‌المللی و هم با شبکه‌های جرمی و خاصتاً فساد اداری است.

رییس جمهور غنی از کمک‌ های جهانی قدردانی کرد و بیان داشت که افغانستان و جامعۀ جهانی شرکایی اند که می‌خواهند فساد را در این کشور ریشه‌کن کنند.

رییس جمهور تاکید کرد که مبارزه با فساد در کوتاه مدت و به تنهایی توسط حکومت افغانستان موفق نخواهد بود؛ مگر اینکه حکومت، نهادهای مدنی و مردم در این بخش کار مستمر و هدفمند انجام دهند.Skip to toolbar