باز داشت یک مسوول جمع آوری عشر وزکات طالبان درفاریاب

15 Dec 2019

۲۴ قوس ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند: براثر فعالیت کشفی و اوپراتیفی پولیس مدیریت مبارزه علیه تروریزم فرماندهی امنیه فاریاب یک مسوول جمع آوری عشر وزکات طالبان بنام علاوالدین باشنده اصلی قریه تگاب شان ولسوالی گرزیوان و فعلی قریه افغانکوت ناحیه شهری میمنه با استفاده از مهر طالبانی و اوراق ارسالی با عنوانی امارت اسلامی از افراد و اشخاص تاجر و سرمایه دار با تهدید تیلفونی تقاضای پراداخت مالیات به امارت اسلامی را می نمود باز داشت گردید.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب گفت: در نتیجه عملیات یک ورق ،پروزه جریمه تحت نام امارکه به یکی از دکانداران شهر میمنه ارسال گردیده بود بدست آمد وهمچنان شخص مظنون ساعت شش شام روز گذشته از قسمت لب دریا در گذر بلوچخانه ناحیه اول شهرمیمنه بازداشت گردید.

مقام های امنیتی درفاریاب می گویند: این فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نموده و شرکای جرمی وی نیز تحت تعقیب این اداره قرار دارد.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar