تفاهم نامه الکترونیک ‌سازی روند نام نویسی زایران حج امضا شد

14 Dec 2019

۲۳ قوس ۱۳۹۸
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تفاهم‌نامۀ الکترونیک ‌سازی روند نام نویسی زایران حج را با وزارت حج و اوقاف امضا کردند.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و  تکنالوژی معلوماتی می‌گوید، الکترونیک ‌سازی روند نام نویسی زایران حج به‌ منظوری مدیریت بهتر از این روند و ایجاد سهولت ‌های بیشتر به زایران حج انجام می‌ شود.

آقای هاشمی از دیگر نهادهای حکومتی می ‌خواهد، که در روند الکترونیکی ‌سازی اداره‌های خویش اقدام کرده و در تأمین حکومت‌داری شفاف سهیم بگیرند.

عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف روند مدیریت نام نویسی زایران حج را پیچیده عنوان می‌کند و می‌گوید با الکترونیک‌سازی این روند سهولت‌های زیاد در مدیریت بهتر و ساده‌سازی نام نویسی برای زایران حج به میان خواهد آمد.

سالانه بیش از 30 هزار تن از شهروندان کشور به‌ منظوری ادا حج به عربستان سعودی سفر می‌کنند. زایران حج همواره از زمان‌گیر بودن روند نام نویسی شکایت دارند.Skip to toolbar