ادامۀ تنش‌ ها بر سر تصویب قانون حمایت از کودکان

14 Dec 2019

۲۳ قوس ۱۳۹۸

در نشست عمومی امروز مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس بر سر تصویب قانون حمایت از کودکان جدال لفظی داشتند.

به نقل از سلام وطندار،شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان که مخالف تصویب قانون حمایت از کودکان هستند تأکید می‌کنند که این قانون در مغایرت با شریعت اسلام است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

در مادۀ سوم این قانون آمده است، کودک به کسی گفته می‌شود که سن ۱۸ سال را تکمیل نکرده باشد.

حبیب‌الرحمان سیاف، عضو مجلس نماینده‌گان که مخالف تصویب این قانون است می‌گوید، باید بررسی شود که نصاب مجلس برای تصویب این قانون تکمیل بوده است یا خیر.

اما ناهید فرید، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تصویب این قانون برای مصونیت کودکان است و در مخالفت با آموزه‌های اسلام قرار ندارد.

ادامۀ جنجال‌ها سبب شد که میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان هیأت ده نفری متشکل از موافقان و مخالفان این قانون را برای بررسی ماده‌یی که در مغایرت با شریعت اسلام خوانده می‌شود، تعیین کند.

قانون حمایت از کودکان هفتۀ گذشته در ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.Skip to toolbar