کشته وزخمی شدن ۱۶ فردملکی در غزنی

13 Dec 2019

۲۲ قوس ۱۳۹۸

مقام های محلی در ولایت غزنی می گویند: که  صبح امروﺯ “جمعه ۲۲ ماه قوس”يک ماين جاساﺯى شده طالبان بر يک موتر نوع فلانکوچ حامل افراد ملکى در مسير راه ولسوالى جغتو – غزنى انفجار کرده است.

محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی می گوید: که در نتيجه ۱۰ فرد ملکى مشمول چهار ۴ خانم و يک کودک کشته و شش تن مشمول سه خانم ﺯخم برداشته اند.

سخنگوی والی غزنی گفت: این موتر نوع فلانکوچ حامل افراد ملکی اﺯ ولايت دايکندى بسوى مرکز ولایت غزنى در حرکت بود.

طالبان تاحال مسولیت این انفجار را بدوش نگرفته اند.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar