افغانستان عضویت برنزی فوتبال پایۀ کنفدراسیون آسیا را دریافت کرد

10 Dec 2019

۱۹ قوس ۱۳۹۸
فدراسیون فوتبال افغانستان از بهر تلاش‌‌هایش برای توسعۀ فتبال پایه در کشور، عضویت برنزی فتبال پایۀ کنفدراسیون فوتبال آسیا را، به دست آورده است.

امتیاز فوتبال پایه ابزار توسعه‌ای برای فدراسیون‎های عضو است تا به وسیله آن برنامه‎های فوتبال پایه خود را ارتقا بخشند و ۲۰ بخش که شامل رقابت‌های فوتبال پایه، ساختار، برنامه ریزی است.

فدراسیون فوتبال افغانستان بیست و چهارمین فدراسیونی است که این عضویت را دریافت کرده‌است که از میان سایر کشورهای قارۀ آسیا، آسترالیا، چین، و مالیزیا شده‌است.

بر بنیاد گزارش کنفدراسیون فتبال آسیا، فدراسیون فوتبال افغانستان بالای سه بخش کلیدی که شامل برنامه‎های فوتبال پایه، رقابت‌های  فوتبال پایه و کورس‎های فوتبال پایه، تمرکز کرده‌است.

در گزارش آمده‎است که تلاش‎های دو جانبه همراه با حمایت‌های بین‎المللی باعث شده‎ که بیش از ۱۸۰ بازی و رقابت‌ها را با بیش از چهار هزار و ۷۰۰ اشتراک کننده، فراهم سازد.

بر بنیاد برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان، کودکان از سنین ۶ الی ۱۰ به رقابت های معرفی می شوند که هدف، لذت بردن آنها از فوتبال است.

سپس آنها پا به مرحلۀ بنیادی خواهند گذاشت که برای گروه سنی ۱۱ الی ۱۳ سال می باشد که در این مرحله رقابت های مکاتب در هر ولایت، برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، مرحله نهایی در پی بازیکنان بالقوه تیم ملی است تا آنها را برای رقابت های نوجوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا، شناسایی کند.

فدراسیون فوتبال افغانستان رقابت‎های فوتبال پایه برای زیر سن ۱۲، ۱۴، و ۱۶ سال پسران، و زیر سن ۱۵ و ۱۷ دختران را در چارچوب رقابت‌‎های باشگاهی و مکاتب برگزار کرده است.

بربنیاد گزارش فدراسیون فوتبال کشور، از سال ۲۰۱۶ بدینسو، بیش از یک هزار مربی فوتبال پایه از کورس‌ها، بهره برده‌اند.Skip to toolbar