پارلمان افغانستان قتل ناکامورا و همکارانش محکوم کرد

7 Dec 2019

۱۶ قوس ۱۳۹۸

پارلمان امروز در نشست عمومی قتل تیتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی و همکارانش در ولایت ننگرهار را محکوم کرد و خواهان پیگیری و بازداشت عاملان این رویداد شد.

میررحمان رحمانی، رئیس پارلمان افغانستان قتل ناکامورا و همکارانش را عمل غیرقابل بخشش می ‌داند.

شماری از اعضای پارلمان نیز با نکوهش قتل تیتسو ناکامورا می‌گویند، نهادهای امنیتی باید قضیۀ ترور ناکامورا را مورد بررسی قرار دهند و هم‌چنان به نام وی مکتب یا مکانی در ننگرهار نام‌گذاری شود.

ترور ناکامورا با واکنش‌های گستردۀ کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و همه یکصدا این عمل را نکوهش کرده‌اند.

تیتسو ناکامورا، رئیس مؤسسۀ خیریۀ «خدمات پزشکی صلح جاپان» و پنج همکار افغانستانی ‌اش صبح روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در حملۀ مسلحانه در شهر جلال ‌آباد کشته شدند.

ناکامورا، شهروند جاپان از چند سال به این‌سو در افغانستان مصروف فعالیت‌های بشردوستانه بود.Skip to toolbar